Partnerská města Klatov

Twinningové partnertví je založeno na konkrétním setkávání občanů měst, na osobních kontaktech, přátelstvích a společných projektech, které zásadním způsobem napomáhají procesu budování a rozvíjení EU.

Vývojový proces společnosti, vstup do EU a v neposlední řadě i neustále zdůrazňované slovo globalizace naznačují, že je třeba tuto spolupráci dále budovat a rozšiřovat tak, aby pokrývala širokou škálu aktivit, které se dotýkají všech občanů a přináší prospěch jak jim, tak městu. V tomto duchu partnerství funguje nejen jako organizační mechanismus územního rozvoje, ale projevuje se také jako prostředek, s jehož pomocí se rozvíjí územní integrace a strukturace.

Klatovy udržují partnerské vztahy se třemi evropskými městy a to s městem Cham (Německo), Heemskerk (Nizozemské království) a Poligny (Francie). V počáteční fázi spočívalo těžiště vzájemných kontaktů na oficiálních představitelích obou měst, postupně se tyto vazby rozvinuly a to v oblasti kulturní a sportovní.

Partnerství měst je bezesporu všeobecně  velkým přínosem pro cestovní ruchu. Twinningová partnerství města Klatovy jsou zatím směrována na vzájemné pravidelné návštěvy a aktivity představitelů měst a zástupců – reprezentantů v oblasti sportovních a kulturních aktivit. Faktem je, že tyto dvě oblasti obsáhnou největší počet zúčastněných a mají nejvýraznější dopad na nejširší okruh občanů obou měst. Oblast kultury zcela jistě neselektivně prochází napříč spektrem občanskými společenstvími obou měst. Koncert či výstavu zpravidla navštěvuje široká skupina občanů bez rozdílu věku, odborného zaměření, vzdělání, i když samozřejmě i zde jistá zájmová selekce funguje rovněž, ovšem jiná než v případě specificky a odborně zaměřených sekcí.

Praktickým přínosem těchto vazeb je také podpora rozvoje nákupního cestovního ruchu (Klatovy – Cham), rozvoj poznávací a rekreační turistiky a rozvoj kulturní, sportovní a společenské turistiky (pořádání výstav, koncertů, hudebních setkání, sportovních setkání, výměnných pobytů).

Jedním z hlavních přínosů partnerství je navázání nových kontaktů a to jak pracovních tak i osobních. Záměr využívat „silných stránek“ partnerských měst je zakotvena v Koncepci rozvoje spolupráce v rámci twinningového partnerství Města Klatovy. Udržení a rozvíjení partnerství je také prioritou Koncepce rozvoje cestovního ruchu Města Klatovy.

Heemskerk (Nizozemské království)

Počet obyvatel: 34 000

Partnerská smlouva mezi oběma našimi městy byla podepsána sice až v roce 1997, nicméně přátelské kontakty byly navázány již počátkem 90. let.

Město Heemskerk leží při pobřeží Severního moře zhruba 30 km severně od Amsterdamu. Z původně rybářské osady vzniklo po roce 1945 rozsáhlé moderní město, které tvoří zázemí velkému komplexu nedalekých železáren CORUS. Je založeno na širokých komunikacích lemovaných zelení, zástavba je tvořena z velké části typickými holandskými rodinnými domky. Městem protéká i několik kanálů. V okolí Heemskerku jsou velkokapacitní zahradnictví na pěstování zeleniny, ale hlavně květin, především orchidejí. Jedna jejich odrůda byla pojmenována Klatovy. Holandští přátelé každoročně jako turisté navštěvují klatovskou pouť a jsou nadšeni naším folklórním festivalem. Tím vzbuzují zájem Holanďanů o náš region a aktivně podporují návštěvnost Pošumaví. V nizozemském městě je velmi aktivní „Přátelský spolek Heemskerk – Klatovy“, který má desítky členů. Někteří z nich se dokonce učí česky (kontakt: Spectrum, koordinační středisko, tel.: 0251-234240, 0251-207777; hovoří česky)

Heemskerk nabízí nespočet možností jak strávit příjemnou dovolenou, a to jak u moře, tak i ve vnitrozemí (oblast Severoholandských dun, Polderui, Edmondu, Bergenu, Schoorlu a mnoho dalších).

Poligny (Francie)

Počet obyvatel: cca 5 000

Poligny se nachází uprostřed „départementu“ Jura, v srdci vinařské oblasti, v podhůří masivu Haut-Jura, ve východní části Francie (kraj Franche – Comté, mezi Burgundskem a Švýcarskem).

Poligny je starobylé opevněné město s dlouhou historií – za dob Římanů to byla důležitá křižovatka obchodních cest, ve středověku pak významné centrum náboženského života. Dnes se Poligny nachází na křižovatce cest vedoucích z Paříže do Ženevy (RN 5) a ze Štrasburku do Lyonu (RN 83).

Město je známé tradiční výrobou sýru „Gruyére de Comté“, produkcí vína a do dnešních dnů si zachovalo i některá tradiční řemesla jako je koželužství a umělecká práce se dřevem a sklem.

Poligny je centrem gastronomi díky věhlasu Comté a vína, které se zde produkují. Najdeme zde také střední průmyslovou školu mlékárenskou, hotelovou školu, muzeum Comté, četné sklepy, kde Comté zraje, koliby a sýrárny v okolních vesnicích a k tomu početná vinařská družstva, v jejichž sklepích je možno ochutnat víno té nejvyšší kvality.

Cham (Německo)

Počet obyvatel:  17 300

Uprostřed přírodního parku Horní Bavorský les v blízkosti hranice s Českou republikou leží město Cham. Jako okresní město představuje Cham centrum celého regionu a ústředí pro bohatou infrastrukturu. Ústřední centrum Cham s 52 místními částmi a v současnosti okolo 17 300 obyvateli leží přímo na řece Řezné. Řezná obtéká obloukem Staré město – proto je Cham „městem na zátočině Řezné“.

Cham je město s hrdou, proměnlivou historií a velkou tradicí; milé a živoucí s historicky významným centrem, trhovým a kostelním náměstím bez dopravního ruchu s krásnou kašnou, novými obytnými částmi a bohatou nabídkou pro volný čas a kulturní vyžití.

Hluboko do zdejšího regionu zasahuje atraktivita tohoto více než 1000 let starého obchodního města s jeho výhodnými nákupními možnostmi v kvalitních specializovaných obchodech a moderních obchodních domech. Pulzující, moderní život a idylická příroda se v Chamu v žádném případě navzájem nevylučují, ale dokonce se zde jedinečným způsobem doplňují. Malá oblastní přehlídka „Příroda ve městě Chamu“  v roce 2001 zde zanechala nepřehlédnutelné stopy.

Cham je v zimě i v létě oblíbeným místem pro dovolenou, jak pro aktivní návštěvníky, tak pro ty, kteří si prostě chtějí odpočinout. Zimní sporty a turistika v blízkém Bavorském lese, putování ve člunech po řece Řezné, ale také četné možnosti prohlídek památek a bohatý program kulturních a společenských akcí jsou součásti pestré nabídky, kterou rekreační oblast Cham nabízí. Především ale je Cham rájem pro všechny rekreační cyklisty – opravdové „eldorádo“. S více než 30 cyklistickými trasami na 1200 km cyklistických stezek nabízí okres Cham fantastické možnosti, jak se seznámit s krajem a lidmi, kulturou a zvyky – v rodinné atmosféře, na obou stranách hranice a v pestré skladbě.

Město Cham je klíčovým průmyslovým centrem v regionu, který se vyznačuje vysokou úrovní života a bydlení a přehlednou, moderní infrastrukturou. V Chamu sídlí podniky s mezinárodní působností a město se s rozšířením Evropské unie na východ od této pohraniční oblasti stalo hospodářským centrem v srdci Evropy.   

Vedle Zemského úřadu jako správního okresního centra a radnice jako sídla správy města najdeme v Chamu také soud, finanční úřad, řemeslnickou komoru, zemědělský úřad, policii a pobočku agentury práce. Nadto fungují v Chamu vedle mnoha základních škol také všechny střední školy, vysoká škola, okresní hudební škola, odborná akademie pro tvorbu ze dřeva a různá školící střediska. Od roku 1959 je Cham také stanovištěm posádky německé armády. Za tuto dobu se Bundeswehr stal cenným partnerem pro město a důležitým pilířem hospodářské struktury města.

 

Autor: Udo und Joan Fugel, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8737311

POLEVSKOJ (Ruská federace)

Město Polevskoj se nachází na rozmezí dvou světadílů Evropy a Asie, uprostřed lesů Středního Uralu ve Sverdlovské oblasti Ruské federace, 56 km od města Jekatěrinburg. Bylo založeno v roce 1718 a je jedním z nejstarších uralských měst. Vzniklo na místě havířské a hornické osady na stejnojmenné řece, na místě dvou starých metalurgických závodů, a to závodu Polevskoj a Severský.

Dnešní město Polevskoj má přes 70 tisíc obyvatel a dělí se na starou jižní část a novější severskou. Samotné město Polevskoj je rozděleno na mikrorajony. Mikrorajon je část města, jejíž součást tvoří zelené porosty ohraničené panelovými domy, školy, školky, obchody, kluby.
V okolí města se rozprostírají hluboké borovicové a březové lesy a háje, protéká v nich řeka Čusovaja, která se vlévá do řeky Kama, ta pak do Volhy a vyúsťuje v Kaspickém moři. Město je obklopeno rozsáhlými jezery – Glubočenskoje a Severskij prud. Město se rozkládá téměř na rovině. Nejvyšším místem je v jižní části Dumná hora, kde se dodnes nachází památník na počest osvobození Uralu od Kolčaka. Podnebí je zde drsné se značnými teplotními rozdíly. Celoroční průměrná teplota je 0,48 oC, v zimě bývají mrazy pod -45 oC, v létě teplo kolem 30 oC. V zimě promrzá půda do hloubky 1,25 m.

Ve městě je rozvinutý především metalurgický a strojírenský průmysl, neboť se v jeho okolí nachází bohaté nerostné bohatství, zejména železná ruda, měď, kreolit, mramor, malachit, zlato a jiné nerosty. Nad všemi podniky dominuje akciová společnost Severský trubní závod, který patří mezi evropské giganty svého druhu. Zaměstnává přes 7 tisíc zaměstnanců. Zároveň je hlavním sponzorem veškerého společenského a kulturního života města, vybavení předškolních, školských a zdravotnických zařízení. Vlastní i některá rekreační zařízení v Ruské federaci, ve kterých umožňuje rekreaci nejen svým zaměstnancům, ale i ostatním obyvatelům města.

Ve městě dále působí zemědělské, potravinářské, lesnické, chemické, stavební, dopravní a zpracovatelské firmy a společnosti.

Kulturní život obyvatel města je soustředěn do Dvorce kultury, hudebních škol a kin. Je zde řada sportovišť pro letní i zimní sporty, krytý bazén, Palác sportu.

Ve městě žil a tvořil známý uralský spisovatel Pavel Petrovič Bažov. Jeho nejznámější díla, známá i u nás, jsou Malachitová krabička, Uralské příběhy, pohádky Paní měděné hory, Kamenný kvítek, Stříbrné kopítko, Zlatý vlas, Orlí péro a jiné.

Mimořádná pozornost města je věnována mladé generaci. Jde především o širokou síť mateřských, základních a středních škol a učilišť. Převážná většina těchto zařízení má kompletní vybavenost od počítačové techniky, přístroje, pomůcky, až po vlastní bazény, sauny, masáže, inhalace, fyzioterapii, tělocvičny, zdravotnická a stomatologická či rehabilitační zařízení, hřiště, pískoviště, houpačky. Ve městě působí Bažovské centrum volného času mládeže, ve kterém pracuje velké množství zájmových kroužků. Každá škola má své muzeum tradic. Obdobně je tomu i v městském muzeu.
Velice významnou a příkladnou roli při výchově mladé generace hrají sponzoři – jednotlivé firmy města, spolu s rodiči. Sepjetí školy, firem a rodičů je vidět na každém kroku. Výsledkem je pak hrdost dětí a mládeže k příslušnosti ke svému městu a ke své zemi.

 Podrobné informace naleznete na stránkách Městského úřadu Klatovy