Druhá světová válka a Klatovy

Dne 15. března 1939, v 7.30 ráno, vstoupily první oddíly 41. motorizovaného pluku Wehrmachtu pod velením plukovníka Gollwitzera do Klatov. Za motorizovanými vojenskými okupačními jednotkami přijel směrem od Nýrska oddíl SA (Sturmabteilung) v hnědých uniformách, sledovaný oddílem gestapa (Geheime Statspolizei), oděného do pověstných černých uniforem. Velitelství německých vojsk, které se usídlilo v hotelu Bílá růže, vydalo bezprostředně po svém příjezdu do města vyhlášku, v níž se oznamovala vojensko-policejní okupace
českých území slovy: "Podle vůle vůdce a nejvyššího velitele branné moci vkročilo německé vojsko do vašeho území s příkazem, aby udržovalo klid a pořádek a převzalo ochranu obyvatel. Výkonná moc v území obsazeném německým vojskem se svěřuje velitelům armádních skupin...Nařízení německých vojenských úřadů se musí bezpodmínečně uposlechnout... Veškeré tábory lidu a schůze se zakazují..."
Klatovy-březen 1939 - Německá vojska
pochodující městem
Klatovy-březen 1939 - Německá vojska
pochodující městem

V Klatovech byl zřízen tzv. Oberlandrat. Neomezeným vládcem v celém jeho obvodu se stalo spolu s velitelstvím německých vojsk gestapo, které se nastěhovalo do bývalé vily továrníka Singera. Po celou dobu stál v jejím čele kriminální rada Heinrich Wilkenhofer. Vedle početné vojenské posádky byl v Klatovech umístěn i prapor Schutzpolizei (ochranné policie). Z příslušníků Schutzpolizei byly sestavovány popravčí čety při popravách v Lubském lese v době heydrichiády v roce 1942. Občané Klatovska se nesmířili s okupací a projevovali odpor k okupantům nejrozmanitějšími způsoby. Prvním projevem odporu bylo strhávání okupantských vyhlášek a oznámení, zesměšňování německých příslušníků, bojkot německých týdeníků v kinech. Začaly se objevovat i první letáky i ilegální tiskoviny. Většina občanů, neznalých dosud metod práce gestapa, dávala nebojácně najevo svůj odpor k okupantům.
Nacistické slavnosti na klatovském náměstí
v červenci 1939
Nacistické slavnosti na klatovském náměstí
v červenci 1939

Dne 1. září 1939 bylo přepadeno Polsko a začala druhá světová válka. Ve stejný den provedlo gestapo zatýkání významných pokrokových představitelů. Byla to akce tzv. "protektorátních rukojmí", která měla zabránit ze strany okupantů očekávaným otevřeným projevům odporu proti okupaci. Brzo se začaly formovat skupiny bojovníků proti fašismu.
Vše vyvrcholilo vyhlášením stanného práva, kdy gestapo organizovalo popravy na vojenské střelnici v Lubském lese, kde bylo v období od 31. května do 3. července 1942 popraveno
celkem 73 lidí.

Klatovské gestapo známé v širokém okolí
Spálený les u Lub 1942 - gestapo řadí své oběti
před popravčí četu

Gestapo posílalo na smrt do koncentračních táborů tisíce zubožených českých vězňů. Mnozí ze zatčených protifašistických bojovníků z Pošumaví poznali při výsleších metody práce
klatovského gestapa. Na vlastním těle zakusili zvěrské výslechy tyrana Rudolfa Friedla a "tlumočníka" Jakuba Neubauera, kteří ve "vyšetřovací" kanceláři tloukli vězně hlava nehlava. Poznali též ostatní tyrany klatovského gestapa, náčelníka Heinricha Wilkenhofera a jeho spolupracovníky Františka Schambergera, Františka Bínu, Richarda Lindnera, Františka Votavu, Ervína Janische, Josefa Spaniolu, Josefa Kvapila a Adolfa Jarolíma, kteří byly po válce odsouzeni mimořádným lidovým soudem v Klatovech k trestu smrti za zvěrstva, páchaná za okupace na bezbranných vězních. Z klatovského gestapa byli političtí vězňové předáni nacistickým soudům, které je posílaly po vynesení rozsudku buďto přímo na popraviště nebo do koncetračních táborů.

Krušné chvilky přinesl obyvatelům Klatov i rok 1945. Od konce února se začali nad městem objevovat spojenečtí letci - hloubkaři. Letecká válka vyvrcholila v dubnu 1945, kdy bylo náletem zničeno klatovské letiště a nádraží a jeho nejbližší okolí.
Rozbombardované klatovské nádraží - duben 1945 Rozbombardované klatovské nádraží - duben 1945


Večer 5. května. kolem 21. hodiny, vjely do Klatov první tanky americké armády, které zde zastavily svůj postup na Plzeň do druhého dne.

"Tentokrát hrčení vozů, tanků a děl neznělo tak tvrdě, ale radostně.Američané byly srdečně vítáni hlasitými pozdravy a máváním. Brzy u nás zdomácněli. Rádi bydlili v soukromí, kde se snažili po svém způsobu býti příjemnými domácímu obyvatelstvu. V jedné domácnosti se v rozmluvě ptali Američanů co soudí o Rusech. Odpověděli: jsou to naši spojenci. Bylo nás všech třeba, abychom vyhráli válku. Na otázku jaký je rozdíl mezi Spojenými státy a SSSR, vzal na stole ležící bochník chleba, ukrojil kus a řekl, že v Americe je celý bochník můj a státu z něho dávám kus na daně, v SSSR je celý bochník majetkem státu a ten dává každému občanu krajíc k obživě. Nám lépe vyhovuje naše zřízení, vysvětloval Američan." - převzato z knihy M. Hrdličky "Volání Klatovska"-
Odvádění německých velitelů do zajetí ráno 6. 5. 1945 Klatovské náměstí po příjezdu Američanů


Američané po příjezdu.


Poznámka : kliknutím na fotografii se Vám v novém okně otevře fotografie ve velkém formátu

Pro ŠumavaNet.CZ připravil : Jindřich Krajovan, 2003