Kalendář akcí v Klatovech a okolí

Akce -

Jedno a dvoudenní akce
07.10.23 , 14:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie Klenová - zámek Klenová
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI K VÝSTAVĚ VŠECHNO KROMĚ LŽI
V dílně inspirované pracemi 12 vystavujících autorů se budeme věnovat tématu ironie a humoru v současném umění. Vytvoříme si zámeckou potvůrku kombinovanou technikou vyšívání, asambláží a kolorovanou pastelem. Ostrých jehel se ale bát nemusíte, proto bude tato dílna vhodná pro děti od 5 let.


V ceně vstupného 30 Kč je kromě pomůcek a materiálu zahrnut i vstup na zajímavou výstavu Všechno kromě lži na zámku Klenová.

Doprovod má vstup zdarma.
Nutný pracovní oděv.

Kontakt: Jana Lazorčíková
lazorcikova@gkk.cz
(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
13.10.23 , 18:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie U Bílého jednorožce Klatovy - galerijní kavárna
Přednáška Václava Fialy: Nové práce do veřejného prostoru
Přednáška z cyklu "Jednorožec živě / objevování světa umění" v Galerii U Bílého jednorožce. Podzimní cyklus navazuje na tradiční besedy s umělci. V rámci tohoto cyklu se představí regionální výtvarníci.
Václav Fiala se už třicet let zaměřuje svou uměleckou tvorbou na veřejný prostor. Většina prací byla určena pro oblast rodného kraje.
Umisťování sochařských prací do městského prostoru s sebou přináší mnohá rizika a mnoho neočekávaných, ale i emotivních příběhů. V posledních letech umístil a realizoval řadu nových prací, které vzbudily vlnu pozitivního přijetí, ale na druhé straně i nepřátelská odmítnutí.
To je riziko, které s sebou přináší socha ve veřejném prostoru.

Vstup zdarma.
(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
21.10.23 , 14:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie U Bílého jednorožce Klatovy
Výtvarná dílna pro děti k výstavě Jan Vytiska / Něžnými kopýtky našlapoval v bahně
Výtvarná dílna pro děti inspirovaná aktuální výstavou. Cena 30,-Kč / osoba.
(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
27.10.23 , 16:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie U Bílého jednorožce Klatovy
Komentovaná prohlídka výstavou "Něžnými kopýtky našlapoval v bahně" s autorem Janem Vytiskou
Vstup zdarma.
Výstava malíře Jana Vytisky představí jeho nejnovější práce i s některými důležitými staršími malbami a kresbami, aby nám ve společné kombinaci ukázaly výjimečnost jím zvolené umělecké cesty. Malířská technika ve spojení s obsahovým sdělením, dotýkajícím se drsných apokalyptických vizí, valašského folklóru a současných popkulturních reálií, se v konečném důsledku dotýká důležitých existenciálních témat a otázek mířených na každého z nás.

(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
27.10.23 , 18:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie U Bílého jednorožce Klatovy - galerijní kavárna
Přednáška Zuzany Kantové: Na čem pracuji
Přednáška z cyklu "Jednorožec živě / objevování světa umění" v Galerii U Bílého jednorožce. Podzimní cyklus navazuje na tradiční besedy s umělci. V rámci tohoto cyklu se představí regionální výtvarníci.
Zuzana Kantová studovala v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvovala v roce 2013. Ve své volné tvorbě řeší zejména figurální témata. Dlouhodobě ji zajímá fenomén ženství, který nese zcela konkrétní symboliku elementu ženy, jako archetypální postavy v kontextu historické i současné, nejen vizuální kultury. Věnuje se také portrétu, medailérství a restaurátorství. V roce 2010 absolvovala International Summer Academy of Fine Arts v Salzburku a v roce 2011 studijní stáž na Taipei National University of the Arts. Od roku 2007 se účastní výstav a sympózií.
Žije a pracuje na Chaloupkách u Klatov.

(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
28.10.23 , 10:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie Klenová
DEN KRAJŮ 2023
V rámci dne krajů čeká návštěvníky jednotné vstupné do areálu hradu Klenová - symbolická částka 28,-Kč. Přístupné v tento den budou výstavy - Kosmos- Rudo Prokop, Všechno kromě lži a Karel Klostermann. Otevírací doba pro tento den 10:00 - 16:00.
(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
28.10.23 , 14:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie Klenová - Sýpka Klenová
Komentovaná prohlídka výstavy KAREL KLOSTERMANN s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem.
Komentovaná prohlídka výstavy KAREL KLOSTERMANN s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem. VSTUP ZDARMA.
Rok 2023 je rokem stoletého výročí úmrtí jednoho z nejdůležitějších představitelů česko-německé venkovské prózy, autora zaměřujícího se zejména na literární zachycení Šumavy, Karla Faustina Klostermanna (1848–1923). Sympozium si tedy vzalo za cíl připomenout tuto významnou regionální osobnost s mezinárodním přesahem. Umělci účastnící se sympozia připraví na základě vybraných Klostermannových příběhů jejich komiksové zpracování. Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa – Mára Čmára (Marek Kulhavý), Jeff Chi, Kateřina Illnerová, Matěj Kolář, Johana Kubalová, Mathias Meikel, Sophie Nicklas, Anna Portyšová, Kilian Wilde –, bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2023 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Sch?nsee, v lednu a únoru 2024 následně proběhne v Českém centru Mnichov. Projekt se také uskuteční ve spolupráci se spolkem Karel Klostermann – básník Šumavy, jenž velmi aktivně pečuje o odkaz tohoto zajímavého literáta na obou stranách šumavských lesů. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Kurátoři sympozia a výstavy: Petra Mazáčová, Michal Lazorčík

(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
10.11.23 , 18:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie U Bílého jednorožce Klatovy - galerijní kavárna
Setkání s Václavem Sikou a jeho obrazy, objekty, knihami
Přednáška z cyklu "Jednorožec živě / objevování světa umění" v Galerii U Bílého jednorožce. Podzimní cyklus navazuje na tradiční besedy s umělci. V rámci tohoto cyklu se představí regionální výtvarníci.
Prostřednictvím videofilmu autor seznámí přítomné se svou uměleckou tvorbou (obrazy, objekty, počítačovou grafikou). Zároveň promluví o knihách Vzpomínky a Vzpomínky 2, které vydal. Budou přečteny i ukázky z obou knížek.
(Zapsal: Galerie Klatovy / Klenová, 29.09.23)
Vícedenní akce
25.08.23 – 29.10.23Galerie Klatovy / Klenová : Galerie U Bílého jednorožce Klatovy
JAN VYTISKA / NĚŽNÝMI KOPÝTKY NAŠLAPOVAL V BAHNĚ
Výstava malíře Jana Vytisky představí jeho nejnovější práce i s některými důležitými staršími malbami a kresbami, aby nám ve společné kombinaci ukázaly výjimečnost jím zvolené umělecké cesty. Malířská technika ve spojení s obsahovým sdělením, dotýkajícím se drsných apokalyptických vizí, valašského folklóru a současných popkulturních reálií, se v konečném důsledku dotýká důležitých existenciálních témat a otázek mířených na každého z nás.
(Zapsal: Karel Dvořák, 03.08.23)
03.09.23 – 31.10.23 , 9:00Galerie Klatovy / Klenová : Galerie Klenová - Zámek Klenová
VŠECHNO KROMĚ LŽI
Pokud by se ještě dnes dalo brát vážně vyprávění vtipů, ten náš by mohl začínat nějak takto. Potkají se na zámku: umělecká kovářka, drátaři, poutník nad mořem omamné mlhy, člen recesistického spolku Schlaraffia a další postavy, které by se nám do našeho stručného výčtu nevešly, za což se rovnou omlouváme. Ovšem málem bychom zapomněli na rozmarného upíra, vždyť přece už drahnou dobu se mezi zasvěcenými vypráví o zombifikaci současného umění.
(Zapsal: Karel Dvořák, 31.08.23)
Výše uvedené akce jsou výpisem z regionální databáze akcí na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ www.sumavanet.cz/akce

Informace mají pouze orientační charakter, provozovatelé těchto stránek neručí za jejich správnost, obsah či úplnost.

Pořádáte zajímavé akce a chcete výrazně zvýšit jejich propagaci?
 Zapisujte akce zdarma na www.sumavanet.cz/akce
Pokud pořádáte akci a plánujete termín, můžete si zde také ověřit, zda nedochází k termínové kolizi s jinou akcí.

V případě zájmu o zvýšenou propagaci akce nás kontaktujte na info@sumavanet.cz